Openingstijden
maandag:
10:00 - 22:00
dinsdag:
10:00 - 22:00
woensdag:
10:00 - 22:00
donderdag:
10:00 - 22:00
vrijdag:
10:00 - 22:00
zaterdag:
10:00 - 18:00
zondag:
10:00 - 18:00

Het bestuur

Bij de uitvoering van het concept is de stichting in grote mate afhankelijk van participatie door vrijwilligers. Een verenigingsstructuur is echter te kwetsbaar. Onder vrijwilligers is een groter verloop dan onder de andere betrokkenen. Een algemene ledenvergadering zou te gemakkelijk de doelstellingen van het concept kunnen verlaten. Een vast bestuur daarentegen bewaakt de ideële doelstellingen en draagt zorg voor een slagvaardig stabiel beleid. Daarnaast beschikken externe betrokkenen over een duidelijk aanspreekpunt, het bestuur.