Openingstijden
maandag:
10:00 - 22:00
dinsdag:
10:00 - 22:00
woensdag:
10:00 - 22:00
donderdag:
10:00 - 22:00
vrijdag:
10:00 - 22:00
zaterdag:
10:00 - 18:00
zondag:
10:00 - 18:00

De vrijwilligers

Naast medewerkers kent de stichting ook vrijwilligers. Omdat de stichtingvorm in wezen on-democratisch is, is er in de statuten een vrijwilligersplatform in het leven geroepen. Hier kunnen ten aanzien van gewone besluiten zowel bestuursleden, als medewerkers en vrijwilligers een gelijke stem uitbrengen. Voor de andere besluiten hebben de medewerkers en de en vrijwilligers een adviesrecht.

Deze constructie zorgt ervoor dat binnen de stichting een groot draagvlak blijft bestaan voor het gevoerde beleid. De democratische één-laag-structuur, die mede bepalend is voor de sfeer, wordt daarmee zo dicht mogelijk benaderd.

 

Link naar de Statuten van Stichting Kelderwerk:

PDF Document Statuten Stichting Kelderwerk

Word document Statuten Stichting Kelderwerk

Link naar het Huishoudelijk Reglement van Stichting Kelderwerk:

Word document Stichting Kelderwerk HR

Link naar de Klachtenregeling van Stichting Kelderwerk:

Word document Klachtenregeling Stichting Kelderwerk

PDF Document Klachtenregeling Stichting Kelderwerk

 

Platform overleg

Eenmaal in de maand vind er een overleg plaats tussen alle vrijwillgers en medewerkers. Dit wordt het platform-overleg genoemd. Vaak is er een bestuurlid aanwezig. De aanwezigheid is gewenst zodat het bestuur weet wat er gaande is op de werkvloer. Binnen dit overleg worden allerlei punten besproken die kunnen worden ingebracht door alle lagen binnen de organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan het maken van een schoonmaakrooster, een voorstel voor het inkopen van apparatuur, het verbeteren van de samenwerking op de vloer, enz.

Platform overleg