Openingstijden
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:
zondag:

Huidige Stand van zaken 

text volgt.

PDF document Informatie i.v.m. ANBI-status SKW 2023

PDF document Plan van Aanpak 2024 Kelderwerk

 

Geschiedenis en ontstaan

Medio 1993 is een negental vrijwilligers van Simplon, dat een lange en spraak- makende geschiedenis als "alternatief" jongerencentrum kent, gestart met een fitnessproject. De doelgroep van het project was tweeledig. Onderzoek had aangetoond dat er een grote groep jongeren in de stad Groningen niet of nauwelijks gebruik maakte van fitnessvoorzieningen. De kostprijs ( "regelmatig trainen is duur" ) en de sfeer ( "fitnesscentra zijn machocentra" ) bleken de grootste drempels te zijn. Het "Simplon Fitness"-project zag kans door zijn prijsvoering, zijn sfeer en zijn gerichtheid op stedelijk georiënteerde jongeren vanuit een geïntegreerd pakket van cultuur en sport deze groep wel te bereiken.

Nadat Simplon resoluut afscheid had genomen van al haar vrijwilligers, is 25 april 2000 Stichting Kelderwerk opgericht. Door het verbreken van de band met Simplon kon de doelgroep worden vergroot. Voor meer informatie lees de onderstaande documenten.

PDF document Beleidsplan Kelderwerk 2008 Kort

Word document Kort Beleidsplan Kelderwerk

PDF document Beleidsplan Kelderwerk

PDF document Projectplan accommodatie Stichting Kelderwerk 

PDF document Jaarrekening 2013 van Stichting Kelderwerk

PDF document Jaarrekening 2014 van Stichting Kelderwerk

PDF document Jaarrekening 2015 van Stichting Kelderwerk

PDF document Jaarrekening 2017 van Stichting Kelderwerk